Background
2.10.2020

Toi­min­ta­te­ra­pia arjessa: Ar­vioin­ti­jak­so

Arviointijakson aikana käytän arviointimenetelmän tehtäviä, usein MfunPs (Miller Function & Participation Scales)-testin tehtäviä.


"MfunPS-testi on normitettu 2.6 – 7.11-vuotiaiden lasten toiminnallisten taitojen arviointiin.  Arviointi antaa tietoa siitä, kuinka lapsen toiminnallinen suoriutuminen tai sen eri osa-alueilla ilmenevät kehitykselliset ongelmat vaikuttavat hänen kykyynsä toimia kotona ja suoriutua päiväkodin/koulun toiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen haasteista.  Arvioitavat osa-alueet ovat visuo-, hieno- ja kokonaismotoriikka. Lisäksi strukturoidut ja pisteytettävät vanhempien ja päivähoidon/koulun täyttämät ha­vain­noin­ti­lo­mak­keet tuovat tietoa lapsen toiminnasta ja aivan erityisesti sosiaalisesta suoriutumisesta eri ympäristöissä." Lähde: https://www.sity.fi/m-fun-koulutus/


Lisäksi käyntien aikana mietin, onko tarpeen käyttää Beery VMI-menetelmän vihkoja, joiden avulla arvioidaan kuvion mallintamista, näönvaraista hahmottamista ja kynän motorista hallintaa. Lähde: https://www.hogrefe.fi/tuote?product_id=807


Sekä näiden aikana että käytettävien pelien, leikkien ja liikunnallisten toimien aikana voi havannoida muun muassa keskittymistä, ohjeen mukaan toimimista, aikuisen ohjauksessa olemista ja tarkkaavaisuutta. Käyntien aikaan keskustelen opettajien ja hoitajien kanssa sekä olen yhteydessä kotiin. 


Käyntien jälkeen teen palautteen, johon liitän vinkkilistaa kotiin, mitä siellä voi tehdä, ja suosittelen toimintaterapiaa ja mahdollisesti perheneuvolan kautta psykologin arviota. Esimerkiksi jos keskittyminen alkaa mietityttää arviointikäyntien kautta, suosittelen arviota, samoin puheterapeutin arviota voin suositella, jos kommunikaatio alkaa mietityttää.

profiilikuva-me.jpg

Anna-Maria Koskela

Toimintaterapeuttiyrittäjä Parkano-Kihniö-alueelta. Kirjoitan siitä arjesta, jota työssäni kohtaan. Minulle saa myös ehdottaa kirjoitusten aiheita. 

Sähköpostiosoitteeni on ansku @ toimintaterapiaamiko.fi (välit pois)